Og pengene går til…… and the money goes to…..

Jeg har (som mange ved) startet en crowd fund (indsamling) hjemme i Danmark, inden jeg tog herned. Jeg nåede op på næsten 3000 kr., som jeg har været ude og bruge 2/3 dele af i dag. Jeg startede med at tale med William, som bestyrer skolen og børnehjemmet som ligger ved siden af. Det var vigtigt for mig, at pengene gik til noget som skolen havde brug for, noget bæredygtigt. William gjorde mig opmærksom på, at han mente at vinduerne skulle skiftes, så det fik vi ordnet, som man kan se på før/efter billederne:
//
I have (as many do know), before I went down here, started a crowd fund (home in Denmark). I collected almost 3,000 kr. and I have been out to use 2/3 of it today. I started to talk to William, who manage the school and orphanage located next door. It was important for me that the money went to something that the school needed, something sustainable. William pointed out to me that he thought that the windows had to be replaced, so we got it sorted, as you can see on the before / after images:

Derudover var gulvet i et af klasselokalerne fuldstændig ødelagt og børnene faldt og sloges med stenene.
//
Additionally, the floor in one of the classrooms was completely destroyed and the children fell and fought with the rocks.

Det fik vi også ordnet:
//
We got that fixed as well:

Til slut købte vi en masse majs til skolen, fordi de er løbet tør for mad. Det er børnehjemmet også. De bruger majs til den majsgrød som børnene får til frokost.

Jeg købte majs for 150 kr og manden, som jeg købte det af, begyndte at græde af glæde nærmest. Jeg tror at det var en hel månedsløn han lavede i dag og glæden strålede ud af ham. Jeg gik selv rundt med William i hele landsbyen og betalte de forskellige mennesker for cement, sten, træ, søm osv. Det var rart at se at jeg kunne bidrage til økonomien og handelen i landsbyen. På billedet herunder går jeg rundt med William, vi har skrevet ned hvem og for hvad som jeg skylder penge.
//

Finally, we bought a lot of corn to the school because they’ve run out of food. They use corn for the portage that the children eat for lunch.

I bought corn for  $20 and the man that I bought it from, began to cry out og joy (almost). I think that it was a full month’s earnings he made today and the joy shone out of him.
I walked around   the village with William and paid the different people for cement, sand, wood, nails etc. It was nice to see that I could contribute to the economy and trade in the village. In the picture below I go around with William, to pay the people the money I owe them.

IMG_6902

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *