Lange dage på hospitalet … Long days at the hospital

Forleden dag gjorde William (ham der bestyrer skolen og børnehjemmet) mig opmærksom på, at to af børnene fra børnehjemmet var indlagt på to forskellige hospitaler.
I tirsdags var vi ovre at besøge den ene af dem. Man får ikke noget mad og væske på hospitalerne, så det tog vi med til ham, og så betalte vi hans ophold på hospitalet op til den pågældende dag.  Vi fik derefter lov til at tale med lægen, som fortalte at han havde meningitis. Han har i forvejen HIV og fordi hans immunforsvar nu er så lavt har han fået en svampe infektion i blodet. Hans medicin kostede 1000kr og børnehjemmet har ikke råd til det. Drengens navn er Msafiri og herunder ses et billede af ham.
//
The other day William ( who manage the school and orphanage) told me that two of the children from the orphanage were hospitalized in two different hospitals.
On Tuesday we went to visit one of them. You do not get any food or liquid on hospitals, so we went to buy him something, and  we paid his stay in the hospital up to that day. We were then allowed to talk to the doctor who told us that he had meningitis. He already has HIV and because his immune system is so low, he has gotten a fungal infection in the blood. His medicines cost 1000kr and the orphanage cannot afford it.
His name is Msafiri and below, you se a picture of him.

IMG_7021

Om onsdagen efter mig og Lily (en af mine værelseskammerater som er på samme projekt) havde undervist  skolen tog vi over og besøgte pigen som var indlagt på det andet hospital. Hun havde lav blodprocent og vi tog derfor over på apoteket og købte flydende zink som hun skal have i nogle uger. Herefter tog vi rundt på 3 forskellige apoteker for at skaffe medicin til Msafiri. Da vi endelig havde fundet et apotek som havde det tog vi en motocykel taxa over til vores hostel og igen over til banken for at hæve 300000 Shillings, og så til sidst tilbage til apoteket og købte medicinen. Lily havde samlet 1000jr ind til medicinen via familie og venner i Danmark.
Som man kan se er det en ret stor mængde vi fik!
//
On Wednesdays after me and Lily had teached at the school that we went to visit the girl who was in the another hospital. She had low blood count so we went to the pharmacy to buy liquid zinc which she must take in a few weeks. Then we went to 3 different pharmacies to get medicine to Msafiri. When we had finally found a pharmacy that had the medicine, we took a motocykel taxi over to our hostel to get our credit card and back over to the bank to withdraw 300,000 shillings, and then eventually back to the pharmacy to buy the medicine. Lille has collected DDK 1000 via friends and family in Denmark.
As you can see, it is a fairly large amount we got!
IMG_7059.jpg
Derefter tog vi en taxa direkte over til hospitalet for at give Msafiri hans medicin og som det kan ses herunder fik han påbegyndt sin behandling med det samme.
//
Afterwards we took a taxi straight to the hospital to provide Msafiri with his medication and as shown below, he started his treatment immediately.
IMG_7060.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *