Værdier

Vi har 3 værdier, som vi arbejder ud af hver eneste gang vi støtter projekter på børnehjemmet:

1. Empowerment

Vi vil gerne styrke børnene til, at tro på sig selv og tro på at de kan. Det gør vi ved at indrage dem i projekterne, så de bliver en del af udførslen og får lov til at sætte deres præg på hvad der skal gøres på børnehjemmet. På den måde opbygger vi også et ejerskab hos dem for, at de er med til at skabe det hjem de bor i og at børnehjemmet er en succes, fordi alle kollektivt hjælper til.

2. Uddannelse

Vi støtter formål der har relevans for børnenes uddannelse, udvikling og selvforsyning. Vi tror på, at det er vigtigt at vi hele tiden tænker bæredygtighed ind i de projekter vi støtter, så vi støtter ofte med langsigtede løsninger. Det gælder både igennem projekter, der støtter de større børn igennem skolematerialer, uddannelse omkring krop og hygiejne, men også projekter omkring hvordan de voksne på børnehjemmet kan optimere årets høst.

3. Partnerskab

Vi tror på, at vi kan mest, når vi står sammen. Derfor tror vi på, at nøglen til at yde den største impact på børnehjemmet går igennem partnerskaber. Det betyder både, at vi i Empower Children Association har et tæt partnerskab med ledelsen (de voksne) på børnehjemmet, samt et stærkt partnerskab med de individer og virksomheder i Danmark, som støtter os. Vi er 100% transparante overfor vores sponsorer og lægget alle tiltag og indhold op på bloggen.